Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

estech

Kotelny pro život


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


zzz-Hodnocení automatických kotlů


    ŽEBŘÍČEK HODNOCENÍ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ  (v případě topení biomasou) 
pěti výrobců automatických 
          kotlů, jejichž výrobky instaluje a prodává společnost ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. a ESEL SLOVAKIA s.r.o.

Hodnocení je prováděno na základě našich dlouholetých zkušeností a znalostí v oboru instalace automatických kotlů a výstavby automatických kotelen v České republice a Slovenské republice.

•  Tak, jako není možné jednoduše říci, které auto je nejlepší na světě, není možné zpracovat ani všeobecně platný žebříček automatických kotlů, pokud nejsou specifikována konkrétní kritéria hodnocení
•  Špičkový kotel například nemusí být akceptovatelný pro každého po stránce počáteční investice, i když se z dlouhodobého hlediska může vyplatit díky delší životnosti a úspornosti, nemluvě o komfortu. 
•  Životnost kotlů je daná nejen konstrukcí kotle, ale také agresivitou emisí různých paliv. 
•  Také nelze  garantovat, že v uvažovaném období nenastanou legislativní změny, např. v rozšíření počtu tříd kotlů, zohledněném v daňové zátěži či zvýhodnění. 
•  Jistota není ani v cenovém vývoji paliv
•  Limitující roli ve výběru automatického kotle může mít i rozměr kotelny, parametry komína nebo umístění a kapacita skladu paliva.

•  Při výběru automatického kotle je potřeba nejdříve uvážit faktory, které jsou předem dané (tepelná ztráta objektu, rozměry kotelny, vlastnosti komína, transportovatelnost kotle po přístupové trase, skladovací možnosti a další) a teprve následně  je možné uplatnit vlastní priority.

 

 
   Tepelná ztráta objektu:

 
Orientační tabulka určení potřebného výkonu kotle pro RD
(konkrétní výpočet tepelné ztráty provádí stavební projektant)
Vytápěná plocha
max. m2
Výkon kotle  
 min. kW
1
Špatně izolovaný dům
140
12
2
Novostavba
170
12
3
Nízkoenergetický dům
240
12
4
Špatně izolovaný dům
160
15
5
Novostavba
220
15
6
Nízkoenergetický dům
300
15
7
Špatně izolovaný dům
230
23
8
Novostavba
300
23
9
Nízkoenergetický dům
400
23


•  Výkon automatického kotle musí být schopen nahradit tepelné ztráty i v nejchladnějších zimních měsících (nebo musí být v systému další zdroj tepla). 
•  U větších objektů je často výhodné použít dva i  více kotlů v kaskádě
•  V naší nabídce jsou kotle Guntamatic o výkonu až 100 kw.  
•  V kaskádě tří kotlů s celkovým výkonem 300 kW to umožňuje vytápět i velké a nebo špatně izolované objekty jako školy, provozovny apod. 
•  Opačný případ jsou nové nízkoenergetické a pasivní domy s velmi malou tepelnou ztrátou u kterých je potřebný výkon kotle po většinu roku tak malý, že může negativně ovlivnit účinnost spalování a tím i spotřebu paliva. 
•  Pro takové objekty je nejlepším řešením ukládání tepla v akumulačních nádobách a volba kotle s malým výkonem cca 12 - 15 kW, schopného přerušovaného chodu, kotel úplně vyhasne a automaticky se zapálí podle požadovaného odběru tepla (Guntamatic, Ponast, Benekov řady R ). 
•  Často se využívá i kombinace se solárním kolektorem.

 

  Volba paliva

dřevěné pelety
agropelety
energetické obilí, kukuřice…
štěpka, sloní tráva, …

Při volbě paliva je kromě ceny hlavním předpokladem jeho dlouhodobá dostupnost, nebo snadná možnost přechodu kotle na jiné palivo a také možnosti skladování a manipulace s palivem.

Je zřejmé, že všeobecně nejdostupnější jsou dřevěné pelety, které mají i v ČR nejlépe fungující distribuci (za sousedním Rakouskem ovšem zaostáváme o dobrých 10 let), ale pro zákazníka zabývajícího se zemědělskou výrobou nebo žijícího v zemědělské lokalitě mohou být výhodnější paliva ze zemědělské výroby, protože má k dispozici potřebnou technologii výroby a skladování (nebo zdroj nákupu) a pro jiného je zase nejvýhodnější dřevní štěpka, protože má zdroj a možnost skladování dřevní hmoty ve fázi sušení  a skladování štěpky.

Spalování štěpky umožňují univerzální kotle Guntamatic – Powerschip. Další řady automatických kotlů Guntamatic jsou konstruovány buď na dřevěné pelety, nebo kombinaci obilí a pelety.
Benekov certifikuje novou řadu kotlů pro spalování štěpky s označením S-25 a S-50. U ostatních paliv Benekov preferuje univerzálnost kotlů snadnou výměnou hořáků
Kotle Ponast jsou konstruovány na spalování dřevěných pelet, ostatní paliva nejsou doporučena.
Kotle Verner jsou díky pohyblivému roštu vhodné zejména na spalování energetického obilí a agropelet.
Kotle Licotherm jsou certifikovány (kromě uhlí ořech 2) i ve verzi na dřevěné pelety.
 
Viz tabulka  Kompletní přehled automatických kotlů  na našich stránkách.
 
 

   Cena tepla

počáteční investice
účinnost kotle
cena paliva s ohledem na výhřevnost, dopravu a skladování
životnost kotle
 
Nejnižší pořizovací náklady nemusí automaticky znamenat nejlevnější teplo. 
Automatické kotle s účinností kolem 82% spálí cca o 10% více paliva ve srovnání s nejlepšími kotli s účinností kolem 92%. V tabulce jsou hodnoceny jen stupni 1. (účinnost vyšší než 90%) a 2. pro zdůraznění, že všechny námi dodávané kotle mají účinnost vyšší než 80%.
Chybějící regulace tepla způsobuje ztráty až 20% na palivu přetápěním objektu a kolísáním vnitřní teploty objektu.
Ošizená instalace kotle bez ošetření teploty vratné vody může výrazně zkrátit životnost kotle.
Levná paliva s nízkou výhřevností se mohou prodražit na dopravě a skladování – na výrobu stejného tepla se jich musí spálit větší objem i váha.
Spalování agropelet a obilí u většiny kotlů zkracuje životnost kotle díky větší agresivitě emisí. Výjimkou jsou kotle Guntamatic, které tento problém řeší konstrukčně.
 
Nejnižší ceny (také díky jednodušší a chudší výbavě v základní nabídce) u srovnávaných značek kotlů mají kotle Benekov řady V-Ling a řady Pelling a kotle Agromechanika řada Licotherm.
Střed zaujímají kotle Benekov řady R, Ponast a Verner. 
Ve vyšší cenové třídě se pohybují kotle Guntamatic. Nutno dodat, že nejenom cenové třídě, ale po všech stránkách je patrný také technický a technologický náskok těchto kotlů oproti konkurenci.
 
 
  Kombinovaný topný systém
 
• V případech, kdy je jako druhý zdroj tepla využíván sluneční kolektor (nebo záložní kotel na dřevo) je obvyklé, aby systém umožňoval ukládání tepla v akumulační nádobě. 
Je výhodné, když automatický kotel má možnost úplného vyhasnutí po natopení akumulační nádoby na požadovanou teplotu a automatického zapálení po poklesu teploty. 
Tuto možnost neumožňuje konstrukce kotlů Licotherm (Agromechanika) a Benekov (řada V-Ling a Pelling), protože neřeší úplné vyhasnutí, kotle zůstávají v režimu útlum. (Malá akumulační nádoba cca 500 - 1000 l sice umožňuje propojení solárního kolektoru s automatickým kotlem, ale časté zapalování kotle může prodražit náklady na elektřinu natolik, že cena paliva spáleného v útlumu se vyplatí a režim vyhasínání vychází dráž než útlum. Proto doporučujeme, aby akumulační nádoby nebyly menší než 2000 l.)
 
Doporučení pro tento systém můžeme dát značkám Guntamatic, Ponast a Benekov řady R a S,  které mají výborně zpracovaný SW řídící jednotky pro tento systém a možnost přerušení dodávky paliva umožňuje úplné vyhasnutí kotle bez rizika zpětného prohořívání dopravníkem.

U kotlů Verner je to také možné, ale vzhledem k tomu, že se často používají ke spalování méně kvalitního paliva, může nastat potíž v automatickém zapálení. Je potřeba zdůraznit, že to je potíž daná vlastnostmi paliva, které se nemusí podařit ani na maximální počet pokusů automaticky zapálit, a je proto lepší u kotle „asistovat“. Na druhou stranu v jiných kotlích taková paliva nelze spalovat vůbec.

 
  Požadovaný komfort
 
Náročnost obsluhy a servisu je dána základní a doplňkovou výbavou kotle a kotelny.
• Plně automatická kotelna nejlépe řeší i ekonomiku vytápění.
Automatický kotel v základní verzi umí podávat potřebné množství paliva z denního, případně týdenního zásobníku a po natopení kotlové vody přejít do útlumu. 
• Některé kotle s možností přerušení dodávky paliva a vybavené elektrickým zapalovačem umožňují i vyhasnutí a opětovné automatické zapálení (Guntamatic, Benekov R a S, Ponast, Verner)
• Některé kotle mají vyřešenou dopravu paliva z celoročního sila v základní nabídce včetně dodávky sila (Guntamatic, Ponast, Verner) u ostatních je řešení možné na přání.
• Kotle Guntamatic mají integrovanou regulaci a díky konstrukci kotle mohou pracovat podle požadované teploty už od 38°C na výstupu s minimálními ztrátami tepla. 
Ostatní kotle s ohledem na nízkoteplotní koroze pracují s vyššími teplotami kotlové vody – od 65°C a regulace teploty topné vody se provádí na směšovacích ventilech mimo kotel.
• Kotle Guntamatic zhutňují popel z obilí a štěpky šnekovým systémem v popelníku a používají pneumatický odpopelňovač na přání, ostatní dodávají na přání šnekový odpopelňovač
• Kotle Guntamatic mají vyřešené automatické čištění teplosměnných ploch řízeným pohybem turbulátorů, samočisticím kaskádovým roštem u kotlů na obilí a univerzálních a programově řízeným čištěním roštu na pelety. Ostatní kotle se čistí ručně poloautomaticky – bez nutnosti otevření kotle (Ponast, Verner, Benekov řada R*) nebo u ostatních mechanicky po otevření kotle.
Provoz kotlů je možné sledovat a řídit na přání prostřednictvím GSM komunikátorů, a to buďto formou SMS zprávy na mobilní telefon, nebo prostřednictvím modemu a internetu přes počítač.
 
Automatická kotelna je téměř bezobslužná, šetří čas a tím doslova nebo přeneseně peníze. Z tohoto pohledu je bez konkurence hodnocení kotlů Guntamatic díky vyřešenému automatickému čištění kotlů, špičkovému SW a propracovanosti řídící jednotky a komplexnosti řešení automatické kotelny.
Kotle Ponast jsou vybaveny řídícími jednotkami, které výborně komunikují prostřednictvím GPS komunikátoru.

Společnost esel technologies s.r.o. nabízí velmi komfortní řešení automatické kotelny i při použití kotlů ostatních výrobců. Referenční plně automatické kotelny s kotli Benekov jsou například v Kostelci nad Černými lesy a Molitorově.

 

  Konkrétní zákazník a konkrétní objekt – to jsou dva hlavní faktory které je nutné akceptovat při výběru automatického kotle, přiložená srovnávací tabulka je pomůckou pro usnadnění výběru:Vysvětlivky k bodům označeným *(hvězdičkou)
 
4/ - Životnost automatických kotlů v praxi můžeme doložit jen u kotlů Guntamatic, které se vyrábí od roku 1963. U ostatních vycházíme z ročních úbytků materiálu na kotlovém tělese. Ty jsou největší při kontaktu s emisemi ze spalování obilí a agropelet, což do jisté míry znevýhodňuje kotle Verner, které se v ČR na tato paliva nejčastěji používají. 
Na druhé straně kotle Guntamatic Powercorn a Powerschip na obilí mají tento problém vyřešený konstrukčně. Spalovací prostor primárního i sekundárního spalování je tvořen výhradně keramickým materiálem. Palivo je na primárním hořáku zplyňováno při teplotě cca 500°C (popel se nespéká), zato při sekundárním hoření vznikají teploty kolem 1200°C, při kterých dojde k dokonalému dohoření paliva. Výměník je umístěn ve druhém tahu a kotlové těleso je navíc chráněno nerezovou vložkou.  V provozu jsou i kotle Guntamatic starší než 25 let.
 
6/ – kotle Guntamatic Powerschip a Verner jsou univerzální, změna paliva se řeší jen změnou nastavení řídící jednotky kotle na příslušné palivo. Kotle Benekov preferují snadno vyměnitelný hořák, ideální pro dané palivo.
 
12/ – hodnoceno jen známkou 1: GSM je v nabídce výrobce a 2: externí dodavatel
 
13/ – 1: Guntamatic nepřipouští možnost, že by nedošlo k zapálení na první pokus, 2: SW vyhodnotí teplotu nebo emise a při neúspěšném prvním pokusu proces opakuje, 5: kotle nemají možnost přerušení přívodu paliva, automatické zapalování se v základní nabídce nenabízí.
 
16/ hodnoceno jen známkou 1: doprava paliva je běžnou součástí dodávky včetně nabídky zásobníků nebo sil a 2 – řešení je možné jen s použitím externích komponentů.
 
18/ – kotle Guntamatic používají pro paliva s dispozicí pro spékání popela pohyblivý, samočisticí, kaskádový rošt. Kotle Verner rozbíjejí spékance pohyblivým roštem. Kotle Benekov eliminují spékání přesným dávkováním vzduchu a nabízí dávkovače vápenného hydrátu, který spékání omezuje.
 
19/ – Klasické dvoustupňové spalování nabízí kotle Guntamatic a částečně nové kotle na štěpku Benekov řady S. U ostatních je sekundární dohořívání na keramických vložkách, byť i s podporou vzduchu, míněno spíše jako prvek, chránící kotlové těleso před agresivitou emisí
 
20/ – hodnocením je vyjádřena schopnost přechodu na jiné palivo bez jakýchkoliv úprav, hodnocení Guntamatic Powerschip je nejvyšší proto, že na rozdíl od kotlů Verner zvládá i dopravu a spalování dřevní štěpky, u Benekovu je možné spalování jen tak, že kotel na obilí zvládne i pelety, ale ne naopak.
 
22/ až  24/ – vycházím z počtu prodaných kotlů
 

27/ – vycházíme z toho, že všechny námi namontované kotle také sami servisujeme, a bylo by pro nás nepřijatelné, abychom neměli nebo alespoň rychle nesehnali nějaký náhradní díl. 


  Čtěte dále:   Ekonomika provozu automatických kotlůcopyright © esel – 2008