Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

estech

Kotelny pro život


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


Kotlíkové dotace 2014 - 2020 (Prioritní osa 2, cíl 2.1. – výzva č. 2)


Pozor! : ESEL TECHNOLOGIES s.r.o., která má 100% úspěšnost při vyřízení Kotlíkových dotací, vyřizuje Kotlíkové dotace jen zákazníkům, kteří si nechali nainstalovat kotel Guntamatic, Benekov, OPOPPonast, Licotherm a Verner a tepelné čerpadlo NIBE od ní. Tyto kotle a tepelné čerpadla instalujeme v rámci celé České republiky. Dotace vyřizujeme také v rámci celé České republiky a pro naše zákazníky ZDARMA.

Proč byste neměli otálet s výměnou starého kotle se můžete dočíst v tomto článku, který se věnuje kontrolám kotlů v domácnostech, které jsou již od roku 2016 povinné. Provedení výměny kotle v rámci Kotlíkových dotací s naší firmou, vám může ušetřit každoroční placení pokut ve výši 20.000 - 50.000,- Kč za provozování nevyhovujícího kotle.
 
Stránka je aktualizována dle podmínek zveřejněných 8. 6. 2023 Státním fondem životního prostředí.
 

Výše podpory pro námi instalované kotle

Zdroj Uznatelné náklady Z toho výše podpory Celkem max. v Kč Zvýhodněné obce Celkem podkud jste ve zvýhodněné obci
           
Kotle výhradně na biomasu s ručním přikládáním včetně AKU nádrží 136 842 Kč 95% 130 000 Kč 0 Kč 130.000 Kč
Kotle výhradně na biomasu s automatickým přikládáním 136 842 Kč 95% 130.000 Kč 0 Kč 130.000 Kč
Tepelné čerpadlo 157 895 Kč 95% 180.000 Kč 0 Kč 180.000 Kč

 

O programu

Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 000 kotlů po celé České republice, protože od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

od roku 2014 platí, že na český trh mohou být uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší.
Následně od roku 2018 to budou již jen kotle 4. emisní třídy a vyšší.
Po roce 2020 již emisní třídy nebudou a nahradí je jednotné požadavky na Ekodesign.

Novela Zákona o ochraně ovzduší, která se právě novelizuje, zavede možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech - plánováno od roku 2016. V případě nevyhovujícího stavu, bude majitel nemovitosti pokutován.

 

Jak získat dotaci s naší společností ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.

 • Vyberte si některý ze schválených kotlů Guntamatic, Benekov, OPOPLicothermPonast, Verner, nebo tepelné čerpadlo NIBE které instaluje naše společnost ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.
 • Zadejte poptávku na našich stránkách pro kotle Guntamatic, Benekov, OPOPLicothermPonastVerner nebo pro tepelné čerpadla NIBE popř. zavolejte na tel.číslo 777 283 009 nebo napište na email info@estech.cz,
 • Počkejte na kontakt našeho poradce, který vás navštíví a projedná s vámi možnosti získání dotace, instalace kotle a provede nutnou fotodokumentaci dle požadavků SFŽP,
 • Po návštěvě našeho poradce získáte cenovou nabídku na realizaci výměny kotle nebo tepelného čerpadla s dotací ve výši max. 127 500 Kč,
 • V případě, že se rozhodnete pro realizaci s naší společností, pošlete na email info@estech.cz podepsanou nabídku,
 • Po jejím přijetí vám vystavíme zálohovou fakturu na 70% ceny zakázky a po přijetí platby bude stanoven termín realizace,
 • Ve stanovený den realizace dovezeme kotel nebo tepelné čerpadlo a ostatní objednané komponenety k vám do kotelny a provedeme instalaci, (u i kotlů zátop) a předání zakázky, vč. pořízení nové fotodokumentace, kterou požaduje SFŽP.
 • Odvezeme starý kotel a provedeme jeho likvidaci dle pokynů SFŽP.
 • Vystavíme vám konečnou fakturu, po jejimž zaplacení vypracujeme veškerou dokumentaci k zakázce a k získání dotace dle požadavku SFŽP
 • Dotaci za vás vyřídíme v rámci všech 14 krajů ČR!

 

Co musíte mít abyste mohli požádat

 • Rodinný dům s maximálně 3 bytovými jednotkami,
 • Kotel na tuhá paliva v žádné emisní třídě, nebo v 1. a 2. emisní třídě.
 • Vyplněný formulář Žádost o poskytnutí dotace vydaný vašim krajským úřadem,
 • Doklad o kontrole - revizi technického stavu stávajícího kotle, ze kterého bude patrné, že původní kotel na pevná paliva nesplňuje parametry 3.,4. nebo 5. třídy,
 • Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.  Následně fotodokumentaci odpojeného kotle v kotelně nebo u nemovitosti. Minimální počet fotografí je 4 ze všech pohledů na kotel a jeho napojení na komín a topnou soustavu,

 

Co byste měli také vědět

 • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech, tj. objekt, který má v Listu vlastnictví uvedeno, že se jedná o rodinný dům nebo objekt k bydlení  (nelze na rekreační objekty, objekty pro podnikání, nezkolaudované domy atd.) nebo v bytových domech ve kterých se nachází maximálně 3 bytové jednotky. V případě, že má dům 2 nebo 3 bytové jednotky a 2 - 3 kotle, lze měnit i jen jeden kotel.
 • Podporována je jen výměna stávajících kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Program také nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu.
 • Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
 • Kotle na biomasu mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři, kteří disponují Osvědčením o získání profesní kvalifikace pro instalaci kotlů na biomasu. V opačném případě dotace nebude uznána a vystavujete se nebezpečí pokuty, neboť kotle na biomasu mohou od 1.7.2015 instalovat jen a pouze držitelé profesní kvalifikace.
 • Výše dotace je 80 %, maximální uznatelné náklady jsou:
 1. 150.000 Kč v případě koupě a instalace kotle na uhlí a biomasu. (např. Benekov C17 BIO, Benekov C27 BIO, Licotherm BIO)
 2. 150 000 Kč v případě koupě a instalace kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva. (např. Guntamatic Biosmart 14/22, Guntamatic BMK 30/50)
 3. 150 000 Kč v případě koupě a instalace kotle na biomasu s automatickou dodávku paliva. (např. Guntamatic Biostar 15/23, Benekov C 16PBenekov C 26P, OPOP Biopel)
 4. 150 000 Kč v případě koupě a instalace tepelného čerpadla ( např. NIBE F2040, F2120, F1145, F1245)

  V případě že bydlíte v obci zde uvedené, máte nárok na dalších 7.500 Kč
 • Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015. Pokud tedy máte instalován kotel splňující podmínky dotací od naší společnosti ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. již po 15.7.2015, můžeme Vám dotaci "dovyřídit".
 • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.
 • Podporované tepelné zdroje jsou uvedeny v závazném seznamu vedeném SFŽP.
 • Žádat o dotaci je možno na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany (předpoklad po 1.6.2019).
 • Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový kombinovaný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu). Seznam těchto oblastí je zde. Veškeré kotle musí splňovat podmínky Směrnice o Ekodesignu, tedy laicky řečeno musí splňovat parametry min. 5. emisní třídy s několika dalšími zpřísněními.

 

Na co dostanete dotaci

 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. úpravy spalinových cest
 • náklady na armatury, akumulační nádrže,
 • uvedení do provozu,
 • projektová dokumentace
 • Podporovaná zařízení jsou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP.

Poznámka: 

 • Kotle s ručním přikládáním mohou být instalovány pouze se současným využitím akumulační nádrže o min. objemu 55 l / kW instalovaného výkonu kotle. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu.
 • Solárně-termické soustavy nejsou podporovány vůbec.

 

Změny proti 2. výzvě Kotlíkových dotací

 • Nejsou podporovány kombinované kotle na uhlí,

 

Orientační počty dotovaných kotlů v jednotlivých krajích

Údaje platné pro III. výzvu PO 2.1.

Kraj Počet dotovaných kotlů
Středočeský kraj 5 390
Moravskoslezský kraj 8 654
Jihočeský kraj 3 155
Kraj Vysočina 2 486
Plzeňský kraj 2 412
Královehradecký kraj 2 083
Pardubický kraj 1 852
Olomoucký kraj 1 793
Ústecký kraj 1 683
Zlínský kraj 1 671
Liberecký kraj 1 462
Jihomoravský kraj 1 412
Karlovarský kraj 700
Praha 247
Celkem 35 000

 

Rozpis částek o které kraje požádaly SFŽP k 29. 3. 2019

Kraj Celkem požádáno o Kč
Středočeský kraj  
Moravskoslezský kraj  
Jihočeský kraj  
Kraj Vysočina  
Plzeňský kraj  
Královehradecký kraj  
Pardubický kraj  
Olomoucký kraj  
Ústecký kraj  
Zlínský kraj  
Liberecký kraj  
Jihomoravský kraj  
Karlovarský kraj  
Hlavní město Praha  
Celkem 3 125 000

 

Přehled od kdy jednotlivé kraje akceptují uznatelné náklady

Kraj Uznatelné náklady asi od
Středočeský kraj  15. 7. 2015
Moravskoslezský kraj 15. 7. 2015
Jihočeský kraj 15. 7. 2015
Kraj Vysočina 15. 7. 2015
Plzeňský kraj 15. 7. 2015
Královehradecký kraj 15. 7. 2015
Pardubický kraj 15. 7. 2015
Olomoucký kraj 15. 7. 2015
Ústecký kraj 15. 7. 2015
Zlínský kraj 15. 7. 2015
Liberecký kraj 15. 7. 2015
Jihomoravský kraj 15. 7. 2015
Karlovarský kraj 15. 7. 2015
Hlavní město Praha 15. 7. 2015

 

Předpokládáný termín vyhlášení výzvy

Kraj Termín příjmu žádosti
3. výzva
Středočeský kraj 4. 6. 2019
Moravskoslezský kraj 13. 5. 2019
Jihočeský kraj září 2019
Kraj Vysočina září 2019
Plzeňský kraj září 2019
Královehradecký kraj září 2019
Pardubický kraj září 2019
Olomoucký kraj září 2019
Ústecký kraj září 2019
Zlínský kraj září 2019
Liberecký kraj září 2019
Jihomoravský kraj září 2019
Karlovarský kraj červen 2019
Hlavní město Praha průběžně - po vyhotovení díla

 

Webové stránky jednotlivých krajů ke Kotlíkovým dotacím

Kraj Odkaz na webovou stránku
Středočeský kraj Kotlíková dotace v Středočeském kraji
Moravskoslezský kraj Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji
Jihočeský kraj Kotlíková dotace v Jihočeském kraji
Kraj Vysočina Kotlíková dotace v Kraji Vysočina
Plzeňský kraj Kotlíková dotace v Plzeňském kraji
Královehradecký kraj Kotlíková dotace v Kralovehradeckém kraji
Pardubický kraj Kotlíková dotace v Pardubickém kraji
Olomoucký kraj Kotlíková dotace v Olomouckém kraji
Ústecký kraj Kotlíková dotace v Ústeckém kraji
Zlínský kraj Kotlíková dotace v Zlínském kraji
Liberecký kraj Kotlíková dotace v Libereckém kraji
Jihomoravský kraj Kotlíková dotace v Jihomoravském kraji
Karlovarský kraj Kotlíková dotace v Karlovarském kraji
Hlavní město Praha Kotlíková dotace pro Hlavní město Praha

 

Odkazy

 

Ke stažení 

Aktualizováno 15.2.2019

Jihočeský kraj

 • bude doplněno po vyhlášení výzvy krajem

Jihomoravský kraj

 • bude doplněno po vyhlášení výzvy krajem

Královehradecký kraj

 • bude doplněno po vyhlášení výzvy krajem

Liberecký kraj

 • bude doplněno po vyhlášení výzvy krajem

Moravskoslezský kraj

 • bude doplněno po vyhlášení výzvy krajem

Olomoucký kraj

 • bude doplněno po vyhlášení výzvy krajem

Pardubický kraj

 • bude doplněno po vyhlášení výzvy krajem

Plzeňský kraj

 • bude doplněno po vyhlášení výzvy krajem

Středočeský kraj

 • bude doplněno po vyhlášení výzvy krajem

Ústecký kraj

 • bude doplněno po vyhlášení výzvy krajem

Vysočina

 • bude doplněno po vyhlášení výzvy krajem

Zlínský kraj

 • bude doplněno po vyhlášení výzvy krajem

 

 

Výběr některých příspěvků ze záložky Napsali nám:

 

Vážená paní Plačková,
vážené dámy,
dovoluji si navázat na dnešní telefonický hovor s paní Plačkovou a sdělit Vám, že Národní výbor Jihomoravského kraje k naší žádosti zaslal své ANO (bez 2011 a „bude líp“).
Dovolte nám poděkovat za Vaši spolupráci, která pro získání dotace byla klíčová.
 S přáním všeho nejlepšího a s pozdravy
 
Zbyněk a Alice Houškovi, Letovice, 7. 2. 2019


 

Dobrý den pane Směja, 

předem Vám chci poděkovat za skvělou zkušenost. Hlavně co se týče vyřízení dotace, kdy vše proběhlo
absolutně bez problémů. S kotlem jsme určitě moc spokojeni... S předchozím kotlem (Dakon) se to nedá
srovnat....  Máme ho teprve první zimu, takže se zatím nemůžu vyjádřit ke spotřebě uhlí oproti předchozím létům, ale i kdybychom byli na stejné spotřebě, tak ten komfort stojí za to. 
Určitě jak kotel, tak Vaši společnost doporučím každému, kdo by o pořízení kotle uvažoval...
Přeji pěkný den

Lederová K., Prosečné, 1. 2. 2018


 

Dobrý den,

Dne 3.10. 2017 jsem obdržel na účet 120.000,- kč  od Krajského úřadu za vámi u mě instalovaný kotel Benekov.  Děkuji za vyřízení a odeslání žádosti o dotaci.
S pozdravem

Černý Zdeněk, Sadská, 3. 10. 2017 

Dobrý den,

dotace došla.
Děkuji

Kurešová Jiřina, Kutná Hora, 22. 8. 2017


 

Dobrý den,

dotace vyplacena. :-)

Chloupek Jan, Zaječov, 19. 7. 2017


 

Dobrý den zdraví holky ze Stříbra,

Dnes nám dorazily peníze za dotaci na účet. Sice ještě hrozí, že k nám přijdou na kontrolu, ale snad to nějak zvládneme.
Zatím MOCCCCCCCCCCCC děkujeme -

Hodková,Cinková, Stříbro, 18. 7. 2017


 

Dobrý den,
 
Minulý čtvrtek nám byla vyplacena  dotace na náš účet, vše je v pořádku.
Děkuji za spolupráci a přeji hezké slunečné dny.

Bartošová Irena, Řikovice, 18. 7. 2017


 

Dobrý den slečno Polívková,

posíláme info, že jsme koncem minulého týdne  obdrželi peníze z kotlíkové dotace pro Královehradecký kraj.
Děkujeme za ochotu.

Fialovi, Libčany, 31. 5. 2017


 

Dobrý den paní Polívková, 

dotaci jsem obdržel 30.3.2017.
Děkuji za spolupráci. 
S pozdravem 

Václav Lajbner, Bezno, 4. 4. 2017


 

Dobrý den paní Polívková,

chtěla bych vás informovat, že jsem obdržela částku za dotaci na účet od Krajského úřadu.
Děkuji za pomoc s vyřízením dotace.
S pozdravem

Iva Kočová, Dolní Hbity, 9. 3. 2017


 

Vážení,

v červenci minulého roku instalovala vaše firma v našem rodinném domě kotel Benekov C17. S kotlem jsme spokojeni a oznamujeme, že jsme obdrželi od krajského úřadu dotaci na kotel v plné výši. Tímto ještě jednou děkujeme za vyřízení formalit spojených s dotací.
S pozdravem

Milan Zich, Mratín, 6. 3. 2017


 

Dobrý den, 

spolupráce s vámi nyní vyvrcholila tím, že nám již přišla Kotlíková dotace z krajského úřadu. 
Děkujeme za spolupráci s vámi, i když někdy nastaly určité zmatky v komunikaci. 
Nová kotelna funguje skvěle, jsme rádi, že topení máme nyní zautomatizované a ušetří nám čas i námahu. 
S pozdravem 

Vopatová Jitka, Dřísy, 15. 2. 2017


 

Dobrý den, 

dnes mně přišel výpis z účtu a na něm byla připsaná částka z kotlíkové dotace. Takže vše klaplo tak jak mělo a já bych Vám chtěl poděkovat za dosavadní spolupráci. 
Děkuji 
S pozdravem 

Oldřich Dobrozemský, Mohelnice, 11. 1. 2017


 

Dobrý večer, paní inženýrko Davídková!

Moc, moc, moc vám děkuji za vaši včerejší vstřícnost a ochotu. Bylo to od vás velice pěkné, že jste mi včera ještě v příznivou denní dobu pro poštu poslala ten originál protokolu. Došel dnes ke mně v pořádku a já jsem proto mohla na regionálním rozvoji celou záležitost uzavřít. Prý ještě do vánoc pošlou na účet dotaci, máte na tom velkou zásluhu a vážím si toho!!
Přeji vám krásný předvánoční čas, příjemné vánoce a v novém roce zdraví a dobrou atmosféru okolo sebe.Zdraví vás srdečně

Daria Krettková, Brno, 16. 12. 2016


 

Vážený pane Smejo, přeji dobrý den. 

Děkuji Vám a Vaším prostřednictvím i celému kolektivu za dobrou práci. V celém domě teploučko, kotel si přede, dotace na účtu, co více si můžeme přát ?! 
Opravdu jsme s prací, kterou odvádíte velmi spokojeni. Získání příslibu dotace bez ponižující fronty na KÚ, rychlá montáž kotle a jeho odborné předvedení i následné urychlené vyřešení reklamace havarijního termostatu a následné vyřízení konečného vyúčtování. Vše proběhlo rychle, prakticky vše vyřízeno od počítače.To je nutné, vzhledem k našemu věku, opravdu ocenit! 
Nechci vyjmenovávat všechny, abych na někoho náhodou nezapomněl, byli bychom ale rádi, abyste naše díky tlumočil všem kdo se na celé akci podíleli. Jejich přístup byl opravdu velmi dobrý. Takto by měly fungovat všechny služby! 
Přeji Vám i celému kolektivu hodně úspěchů a mnoho dalších spokojených zákazníků. 
S pozdravem 

manželé Stehlíkovi, Košťálov, 24.10.2016


 

Dobrý den paní Polívková, 

posílám vám info, že nám byla proplacena Kotlíková dotace. 
Dovolte mi, abych Vám i lidem co se na celé záležitosti podíleli velmi poděkovala, za vaši práci i za zdárné vyřízení naší žádosti. 
Ještě jednou děkuji za vše a přeji stejně krásný den Vám, jako máme dnes i my.

Jitka Knobová, Mimoň, 27. 9. 2016


 

Dobrý den p.Polívková,

včera jsme se vrátili s manželem z dovolené a měli jsme doma v poště výpis z účtu za měsíc srpen 2016. Hurá, dotace na kotel je na účtu.
Ještě jednou Vám mnohokrát děkujeme za vyřízení a za Vaši vstřícnost a ochotu.

Antonín a Helena Procházkovi, Zásmuky, 13. 9. 2016


 

Dobrý den,

nemáme k vaší firmě vůbec žádné výhrady. Vše proběhlo hladce a bez problémů. Od začátku až do konce byla komunikace v pořádku, dodání a montáž tak též.
Poslední třešinkou bude vyplacení dotace, kterou věříme, že ji dostaneme  díky vašemu zprostředkování. 
Děkujeme,
Hezký den

Suchomelovi, Liteň, 15. 2. 2016


 

Všechny ohlasy našich zákazníků naleznete v levém menu v záložce Napsali nám / O nás.

 

 


copyright © esel – 2008