Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

estech

Kotelny pro život


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


Stěnové topení Universa


Stěnové vytápění Universa je principielně řešeno jako podlahové topení. Příjemné velkoplošné sálavé teplo a schopnost rychlé reakce a tím rychlejší vyhřátí místnosti jsou velkými přednostmi tohoto systému. Zároveň systém respektuje trend moderní architektury, která klade vysoké nároky na zachování estetické čistoty a funkčnosti vytápěných místností.

 

Oblast použití stěnového vytápění Universa

Systém stěnového topení je optimálním řešením pro masivní stěny z betonu, cihel a pod. Modulová konstrukce topného systému přináší vysokou míru flexibility. Na omítání je možné použít vápenné, cementové, sádrové nebo i vhodné speciální omítky. Díky minimální konvekci, kdy nedochází v místnosti téměř k žádnému pohybu prachu, je tento systém velmi vhodný pro alergiky.

 

Stěnové vytápění UniversaVýhody stěnového vytápění Universa

  • tepelná pohoda díky velkému teplému povrchu
  • jen nepatrné pohyby vzduchu v místnosti
  • žádné víření prachu a bakterií
  • nepatrná tloušťka omítky - od 17 mm
  • rychlé zpracování díky stavebnicové konstrukci
  • rovnoměrné rozložení teplot díky rozteči jen 50 mm
  • vhodné pro topení i chlazení
  • vhodnější rozložení teplot v místnosti ve srovnání s konvekčními systémy
  • možnost kombinace stěnového topení s podlahovým i stropním

 

Energetické úspory stěnového vytápění Universa

Vzhledem k velkým sálavým plochám je možné, při použití stěnového topení UNI-Energie snížit teplotu v místnosti ve srovnání s běžnými konvekčními systémy vytápění. Provozní teplota otopné vody se pohybuje kolem 35 °C, což umožňuje získat z obnovitelných zdrojů tepla, jako jsou tepelná čerpadla a solární kolektory, maximum.

 

Regulační možnosti stěnového vytápění Universa

Zóny stěnového topení jsou prostřednictvím sběrného potrubí zapojeny na centrální rozdělovač
topných okruhů, což umožňuje použití nezávislé regulace jednotlivých místností.
Systém UNI-Energie vyžaduje jen velmi malou tloušťku omítky (cca 20 mm), což přispívá
k rychlé reakci na pokyny regulace.
Systém umožňuje letní provoz se studenou vodou a stává se efektivní alternativou chladí-
cího systému budovy. 

 

Konstrukce trubek stěnového vytápění Universa

UNIVERSA trubka Unitop PE-RT 16x1,8
Rozměr: 16 x 1,8 mm
Balení: tyče á 3 m
Vlastnosti: vysoce bezpečná pěti-vrstvá trubka chráněná proti difúzi kyslíku dle DIN 4726
Barva: modrá

UNIVERSA trubka Unitop PE-RT 8x1
Rozměr: 8 x 1 mm
Balení: kotouče 2300 m
Vlastnosti: vysoce bezpečná pěti-vrstvá trubka chráněná proti difúzi kyslíku dle DIN 4726
Barva: modrá

 

Montáž trubek stěnového vytápění Universa

Skladba stěnového topení UniversaPáteřní rozvody z trubky 16x1,8 mm se ukládají v zapojení podle Tiechelmanna (první na přívodu -> poslední na zpátečce...), podle možností na podlahu nebo do stěny. Při připojování registrů je nutné dodržet všechny okruhy stejně dlouhé. Při použití registrů typu B a C jsou tyto spojovány do dvojic, aby celková délka okruhu byla shodná s délkou registru typu A, tedy 26m. Tolerance délky jednotlivých okruhů je maximálně 5%. Na jeden vývod rozdělovače je možné, v závislosti na tlakové ztrátě, připojit až 20 m2 registrů. Registry se montují na izolaci nalepenou na stěně nebo přímo na stěnu. Přednostně se pro tyto účely používají obvodové stěny s minimálním součinitelem prostupu tepla U 0,35 W/m2 K. Izolace na vnitřní straně konstrukce zvyšuje reakční rychlost systému, ale při jejím návrhu je třeba zohlednit váhu a vlastnosti aplikované omítkové vrstvy. Montážní výška registrů se navrhuje v závislosti na místních podmínkách. Běžně se registry umisťují 15 - 20 cm nad horní hranu podlahy při výšce registru 2 m. U omítek s obsahem sádry nesmí přívodní teplota otopné vody překročit 45 °C. Při instalaci stěnového topení UNI-Energie je nutné dodržovat montážní návod Universa, zpracovatelské směrnice výrobců omítkových směsí a příslušné platné normy.

 

Schéma zapojení stěnového vytápění Universa


Montáž stěnového vytápění UniversaRegistry se na páteřní rozvody z trubky 16x1,8 mm připojují v zapojení podle Tiechelmanna (první na přívodu -> poslední na zpátečce...) a umisťují se podle možností 15 - 20 cm nad podlahu. Při připojování registrů je nutné dodržet všechny okruhy stejně dlouhé. Při použití registrů typu B a C jsou tyto spojovány do dvojic, aby celková délka okruhu byla shodná s délkou registru typu A, tedy 26 m. Tolerance délky jednotlivých okruhů je maximálně
5%. Na jeden vývod rozdělovače je možné, v závislosti na tlakové ztrátě, připojit až 10 m2 registrů. Při napojování registrů na páteřní rozvod je třeba dbát na to, aby spoje volně ležely a nebyly pod napětím. Páteřní rozvod z trubky 16x1,8 mm je vhodné uložit do chráničky, případně tepelné izolace.

 

 


copyright © esel – 2008