Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

estech

Kotelny pro život


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


O nás


Jsme malá firma, která pružně reaguje na změny trhu a na požadavky zákazníku. Snažíme se neustále inovovat vše co děláme, tak abychom zákazníkům přinášeli co největší přidanou hodnotu za přiměřenou cenu. Aplikujeme nové trendy v oblasti našeho podnikání, tak aby z něj profitoval jak zákazník, tak i naše firma a naši zaměstnanci. Máme jednoduchou a přehlednou organizační strukturu, umožňující přímé vedení a kontrolu našich pracovníků. Spokojenost zákazníků je pro nás důležitá a podřizujeme jí vše.

 

   Naše historie - milníky ESELu v oblasti vytápění

2001 - Vznik firmy Libor Směja - ESEL.
2002 - Instalace prvních automatických kotlů Benekov V-Ling na hnědé uhlí Ořech 2.
2003 - Instalace prvních automatických kotlů Benekov Pelling 27 na dřevěné pelety.
2004 - Přesun admin. pracovníků do kancelářských prostor v Kostelci nad Černými lesy, ul. Kutnohorská 678.
- Přesun montážníků do výrobních a skladových prostor v Olešce, č.p.159.
2005 - Zahájen prodej dřevních pelet firmy Enviterm v Olešce.
2006 - Vznik firmy ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. a její obchodní značky ESTECH, která zastřešuje všechny aktivity firmy kolem vytápění.
2007 - Zahájení spolupráce s firmou Guntamatic Heiztechnik a instalace prvních kotlů Guntamatic v ČR a SR na pelety, štěpku, obilí a kusové dřevo.
2008 - Instalace prvních automatických kotlů na hnědé uhlí a pelety Licotherm.
- Instalace prvních automatických kotlů na dřevěné pelety Ponast.
- Zahájení činnosti internetového magazínu Avytapeni.cz
- Zahájení prodeje regulátoru komínového tahu ESREKO.
- Spuštění kanálu Youtube ESEL (starý).

- Zahájení instalací kotlů v rámci dotačního programu Zelená úsporám
2009 - Instalace prvních automatických kotlů na pelety a obilí Verner.
- Ukončení vývoje a zahájení prodeje řídící jednotky ESRAK.
- Zahájení činnosti eshopu VseProKotelny.cz
- Zahájení pořádání Dne otevřených dveří v kotelně Guntamatic v Kostelci nad Černými lesy (okr.Praha-východ).
- Spuštění webu www.DotaceNaKotel.cz
2010 - Zahájení spolupráce s firmou Binder, která vyrábí automatické kotle do výkonu 7.000 kW na biomasu.
- Firma ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. vyhlášena jako firma s největším množstvím instalací v dotačním programu Zelená úsporám - oblast kotlů na pelety a dřevo.
- Zahájení pořádání Dne otevřených dveří v kotelně Guntamatic v Týně nad Bečvou (okr.Přerov).
2011 - Zahájení provozu Salonu kotlů v Kostelci n.Č.lesy.
- Zahájení prodeje stavebnic komínů ESLEKO.
- Zahájení prodeje a montáží tepelných čerpadel Rotex a NIBE.
- Zahájení prodeje a montáží podlahových topení Universa.
- Spuštění dalšího kanálu Youtube ESEL (nový).
2012 - Zahájení spolupráce s firmou Gasokol a instalace prvních solárních systému v ČR.
- Zahájen prodej a montáže akumulačních nádrží a bojlerů Gasokol.
- Instalace prvního průmyslového kotle Binder v ČR.
2013 - Zahájení instalací kotlů v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.
2014 - Instalace prvního průmyslového kotle Guntamatic v ČR.
2015 - Pokořena hranice nainstalování 1000 ks kotlů od firmy Benekov firmou ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.
Zahájení instalací kotlů v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace 2015 - 2020.
2016 - Umístili jsme se na 1. místě v rámci celé ČR v množství podaných a uspěšně vyřízených žádostí za námi provedené instalace automatických kotlů na uhlí a pelety a kotlů na dřevo v programu Kotlíkových dotací. 
- Zahájení provádení kontrol-revizí kotlů dle zákona o ochraně ovzduší. Kontroly provádíme pro kotle značek Guntamatic, Benekov, Licotherm, Opop, Ponast, Rojek, Verner, KWB.
2017 - Opět jsme se umístili na 1. místě v rámci celé ČR v množství podaných a uspěšně vyřízených žádostí za námi provedené instalace automatických kotlů na uhlí a pelety a kotlů na dřevo v programu Kotlíkových dotací. 
- Zahájení provádění kontrol-revizí kotlů Viadrus.
2018 - Navázání spolupráce s firmou NIBE. Zahájení instalací jednotek F2120 a F2040 + systémových jednotek VVM 320 a VVM310
2019 - Obměna exponátů v Salonu kotlů v Kostelci n.Č.lesy.
- Instalace funkčního exponátu tepelného čerpadla F2120 do 
Salonu kotlů
- Instalace funkčního exponátu systémové jednotky VVM 320 Salonu kotlů
- Získání oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR pro práci s chladivy.
2020 - Instalace funkčního exponátu systémové jednotky VVM 310 Salonu kotlů

 

   Etický kodex zaměstnanců

Pracovníci společností ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. a ESEL SLOVAKIA s.r.o.: 

♦ Vykonávají svou práci profesionálně, bez nepřiměřeného zdůrazňování naší kvality a neobjektivního hodnocení konkurenčních firem.
♦  Přijímají pouze takové zakázky, které je ESEL schopen odborně a efektivně splnit, a odmítat ty, které by byly v rozporu s etickým kodexem a právním řádem České republiky.
♦  Poskytují klientům informace a služby výhradně na základě objektivních, faktických poznatků známých v dané době a čase a s ohledem na jejich zájmy.
♦ Upozorňují klienty na veškerá možná rizika a omezení, vyplývající z naší práce, a na fakta, která by mohla úspěšné poskytnutí našich služeb ovlivnit.
♦  Řadí zájmy našich klientů vždy na první místo, a to i na úkor vlastní újmy.
♦  Nezneužívají výhodu chybějících znalostí a zkušeností klienta.
♦  Závazně sdělují klientům výši odměny a obsah služeb, které jsou ve finančním plnění zakázky obsaženy.
♦  Respektují dohodnuté smluvní podmínky s klientem.
♦  Nepřijímají za jeden pracovní výkon finanční či jinou kompenzaci od více stran a neprovádějí další činnosti, související s výkonem své profese bez předchozího souhlasu zaměstnavatele.
♦  Oznamují zaměstnavateli neprodleně jakoukoli skutečnost, která by mohla ohrozit realizaci zakázky.
♦  Dodržují závazek mlčenlivosti s vědomím, že i zdánlivě bezvýznamný únik interních informací může poškodit obraz ESEL v očích veřejnosti.
♦  Považují veškeré informace, které nejsou ESEL oficiálně zveřejněny, za důvěrné.
♦  Respektují přísný zákaz využívání obchodních informací, získaných při práci v ESEL, a svého postavení v ní pro své osobní zájmy nebo soukromou potřebu, jakož i pro zájmy třetích osob, nesouvisejících s oficiálním podnikáním ESEL.

Pokud naši pracovníci nedodrželi některý z Vaších požadavků, popř. nedodrželi něco z výše uvedeného ETICKÉHO KODEXU, informujte nás, prosím, na emailu info@esel.cz.

 

   Otázky a odpovědi o ESEL

• Kdy vznikl ESEL?
Právní kontinuita začátku ESELu se datuje od 1. 2. 2001 zápisem do Živnostenského rejstříku, který provedl Libor Směja. Vzniká tak firma Libor Směja - ESEL, IČO: 70241287, která má široké pole působnosti v oblasti stavebnictví a strojírenství. V roce 2002 začíná instalovat první automatické kotelny s kotli Benekov na hnědé uhlí. V roce 2006 je rozsah aktivit této firmy značný a je potřeba určité činnosti vyčlenit do samostatných společností a tak vzniká počátkem roku 2006 několik samostatných firem a mezi nimi i společnost na dodávku a montáže kotlů a kotelen ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. IČO: 27422534.

• Jak vzniklo slovo ESEL?
ESEL je složení iniciál zakladatele skupiny pana Směji Libora. ES=S (Směja) EL=L (Libor).  Jméno ESEL je ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. 

• Co ve svém vzdělání zakladatelé nejvíce postrádali na začátku? 
Postrádali jsme vše, co souvisí s moderním podnikáním. Naštěstí na tom byli všichni začínající podnikatelé velmi podobně. 

• Co je nejcennějším úspěchem firmy?
Náš úspěch přesahuje honbu za penězi. Společnou snahou každoročně vytváříme mnohem víc, než vypovídají stálá a oběžná aktiva. Nezcizitelným a nejvíce ošetřovaným aktivem zůstává naše pověst bezúhonnosti a spolehlivosti. Ač nesnadno měřitelná, její hodnota roste a význam postupně převyšuje okamžité uspokojení z maximalizace příjmů a minimalizace nákladů. 

• Jsou vašimi zákazníky i koncerny světového významu? 
Mezi spokojené uživatele našich výrobků a služeb patří nejen desítky nadnárodních společnosti, ale i tisíce malých a středních investorů, včetně domácností v České a Slovenské republice. 

• Vytváří ESEL prostor pro podnikání jiných firem?
Rozvoj značky ESEL vytváří podnikatelský potenciál pro činnost různých společností. Z důvodu vzájemné závislosti prostředí „B2B“ je spolupráce se specializovanými firmami cíleně budovaná s dlouhodobou perspektivou vztahu. 

•  Jaké příležitosti ESEL nabízí svým dodavatelům?
Máme vynikající pověst ve vztazích s dodavateli. Vytváříme dlouhodobé vztahy, jsme přesní ve specifikaci svých požadavků a na naše platební chování je spoleh.

• Jaké příležitosti ESEL nabízí svým odběratelům?
Snažíme se mít vynikající pověst i ve vztazích s odběrateli. Vytváříme dlouhodobé vztahy, snažíme se být  přesní v uspokojování jejich požadavků a aby na nás přístup k nim byl spoleh.
 
• Co máte na mysli pod pojmem „B2B“? 
Prostředí „business to business“ vystihuje fakt, že výstupy našeho podnikání se stávají vstupy do podnikání jiných osob. V tomto procesu návaznosti, jehož základním pravidlem je „dlouhodobý vztah důvěry“, získávají výrobky a služby ESEL svůj konečný smysl a hodnotu. 

• Jaké jsou vztahy ve firmě?
Naše vztahy zůstávají uspořádány na osobním základě. Snažíme se o prosazení rodinných principů, o vzájemnou blízkost a pochopení i přes extrémní každoroční růst. Investovaný pozitivní přístup, výkon a snaha směřují k vám a usilují o vaši důvěru. 

• Nabízí ESEL zákazníkům školení? 
Pravidelně představujeme své novinky na mezinárodních a národních veletrzích a prezentačních akcích. Zákazníci z několika zemí procházejí školením, které jim přináší poznatky využitelné pro rozvoj jejich firem a k maximálnímu využití výrobků, které si od ESELu koupili. 

• Poskytne mi ESEL zdarma konzultaci? 
Účinný systém dokonalého pokrytí teritoria je nablízku zákazníkům. Na základě regionálního principu je vaše území spravováno jednotlivými odborníky. Hlavním úkolem našeho obchodního týmu je být vám k dispozici na místě určení, pochopit situaci a předat své zkušenosti. To všechno bez závazků zákazníka, s maximální rychlostí a odpovědností.

 

 


copyright © esel – 2008