Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

estech

Kotelny pro život


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

196. Den otevřených dveří
se nebude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 5. 4. 2020 z důvodů Covid-19.

195. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 8. 3. 2020 od 9 do 13 hod.

194. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 8. 3. 2020 od 9 do 13 hod.

193. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 9. 2. 2020 od 9 do 13 hod.

192. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 12. 1. 2020 od 9 do 13 hod.

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


BSM 01-1

Tento typ zapojení obsahuje tyto položky :
(přesnou kalkulaci obdržíte od našeho technika po návštěvě kotelny

 

 

Typ zapojení BSM 01-1

Kotel BIOSMART + čerpadlová skupina ESKIT SET G BIOSMART + jeden topný okruh + AKU nádrž + ekvitermní regulace + připojení na stávající topný rozvod a komín.

Čerpadlová skupina ESKIT SET G BIOSMART obsahuje pojistný úsek kotle a ochranu zpátečky kotle. Pojistný úsek se skládá z pojistného ventilu, odvzdušňovacího ventilu a manometru. Je povinný u všech typů kotlů na tuhá paliva neboť zajišťuje odvzdušnění kotle, slouží k ochraně kotle a topného systému proti případnému přetlakování a také se pomocí něj kontroluje tlak v topné soustavě. Tato skupina tvoří krátký okruh kotle v němž je obsaženo i oběhové čerpadlo. Ochrana zpátečky kotle zajišťuje hlídání vratné vody do kotlového tělesa nad min. hodnotu 60°C za pomoci směšovacího termostatického ventilu, tak aby nedocházelo k tvorbě nízkoteplotní koroze kotlového. Skupina je vybavena integrovanými jímkovými teploměry v kulových kohoutech na vstupu a výstupu z čerpadlové soustavy lze vizuálně kontrolovat vstupní a výstupní teploty dále do soustavy.

Na soustavu ESKIT SET G BIOSMART je napojena expanzní nádoba ESMAT a speciální ventil ESKIT EXP. Expanzní nádoba slouží k hydraulickému vyrovnávání tlaku a zachycení změny objemu vody v soustavě při měnící se teplotě topné vody v topném systému za jeho provozu. Tlaková nádoba je vybavena speciálním ventilem ESKIT EXP, který slouží k demontáži expanzní nádoby v případě potřeby její kontroly a revize, bez potřeby vypouštět topný systém.

Skupina ESKIT SET G BIOSMART je napojená potrubím přímo na AKU nádrž. Natápění AKU nádrže řídí řídící jednotka kotle za podpory sady čidel. Z AKU nádrže je napojena čerpadlová skupina ESKIT MIX RADIÁTOR G, která zajišťuje teplotní regulaci (směšování) topné vody do topného okruhu. Skupina je vybavena oběhovým čerpadlem, zajišťujícím cirkulaci topné vody v topném okruhu. Směšování zajišťuje směšovač a na něm osazený servopohon, který je ovládán ekvitermní regulací a sadou čidel pro topný okruh. Pomocí integrovaných jímkových teploměrů v kulových kohoutech na vstupu a výstupu z čerpadlové soustavy lze vizuálně kontrolovat vstupní a výstupní teploty do topného okruhu.

Čerpadlové skupiny s kotlem jsou řízeny nástěnnou ekvitermní regulací WANGERÄT jenž je umístěna poblíž kotlového tělesa na stěně v kotelně. Ovládání regulace probíhá v řídícím panelu kotle Guntamatic. Regulace WANGERÄT MK261 řídí čerpadlovou skupinu ESKIT MIX RADIÁTOR G a nabíjení a vybíjení AKU nádrže. Regulace za pomoci sady čidel, snímá vnější povětrnostní podmínky (čidlo na severní straně objektu) a nastavením programu řídící jednotky regulace (Vaše teplotní a časové požadavky) umožňuje teplotní regulaci radiátorové soustavy. Pro topný okruh je možné nastavit požadovanou teplotu (lze navolit teplotu komfortní a útlumovou), volit požadovanou ekvitermní křivku, nastavovat týdenní program (každý den individuelně), nastavit časový program (pro každý den individuelně).

K ovládání topného okruhu je možnost doplnit ekvitermní regulaci o pokojový termostat RFF25, kde je ještě sledována teplota ve Vámi zvolené referenční místnosti vytápěného objektu.

Zapojení také obsahuje všechny nezbytné komponenty pro připojení nové instalace k Vašemu stávajícímu rozvodu, kouřovody, spotřební materiál, montážní práce, dopravné do místa montáže a DPH.

 

Orientační schéma zapojení vypadá takto: 

   Čtěte dále: CENÍK KOTELEN

 


copyright © esel – 2008