Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

estech

Kotelny pro život


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

196. Den otevřených dveří
se nebude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 5. 4. 2020 z důvodů Covid-19.

195. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 8. 3. 2020 od 9 do 13 hod.

194. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 8. 3. 2020 od 9 do 13 hod.

193. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 9. 2. 2020 od 9 do 13 hod.

192. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 12. 1. 2020 od 9 do 13 hod.

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


E10

Tento typ zapojení obsahuje tyto položky :
(přesnou kalkulaci obdržíte od našeho technika po návštěvě kotelny

 

 

Typ zapojení E10

Vámi vybraný automatický kotel + pojistný úsek kotle ESKIT OUTIN + expanzní nádobu se speciální armaturou ESMAT + ESKIT EXP + rozdělovač ESKIT PRO ČTYŘI OKRUHY + 2x čerpadlovou skupinu ESKIT MIX RADIÁTOR čerpadlovou skupinu ESKIT NEMIX BOJLER + ekvitermní regulaci ESRAK + připojení na stávající topný rozvod a komín.

Upozornění:
Tento typ zapojení zahrnuje připojení na dvě nezávislé topné větve radiátorové soustavy (také je možná jiná kombinace topných větví než jaká je uvedena v základu: radiátor + podlaha, podlaha + podlaha atd.), připojení na AKU nádrž. Celá soustava je řízena počítačem.

Pojistný úsek ESKIT OUTIN se skládá z pojistného ventilu, odvzdušňovacího ventilu a manometru. Je povinný u všech typů kotlů na tuhá paliva neboť zajišťuje odvzdušnění kotle, slouží k ochraně kotle a topného systému proti případnému přetlakování a také se pomocí něj kontroluje tlak v topné soustavě.

Součástí tohoto topného systému je expanzní nádoba ESMAT a speciální ventil ESKIT EXP. Expanzní nádoba slouží k hydraulickému vyrovnávání tlaku a zachycení změny objemu vody v soustavě při měnící se teplotě topné vody v topném systému za jeho provozu. Tlaková nádoba je vybavena speciálním ventilem ESKIT EXP, který slouží k demontáži expanzní nádoby v případě potřeby její kontroly a revize, bez potřeby vypouštět topný systém.

Rozdělovač ESKIT ROZDĚLOVAČ PRO ČTYŘI OKRUHY rozděluje centrální kotlovou stoupačku a zpátečkou na více na sobě nezávislých topných okruhů. V tomto případě je využit rozdělovač pro dvě nezávislé topné větve topné soustavy, pro větev ohřevu bojleru a pro topnou větev nabíjení a vybíjení AKU nádrže.

Na rozdělovači jsou osazeny čerpadlové skupiny 2x ESKIT MIX RADIÁTOR a 1x ESKIT NEMIX BOILER. Každá skupina zajišťuje teplotní regulaci topné vody do topného. Každá skupina je vybavena jedním oběhovým čerpadlem, zajišťujícím cirkulaci topné vody v topném okruhu. Směšování zajišťuje  směšovač a servopohon, který je ovládán počítačem ESRAK s ekvitermní regulací a sadou čidel pro topný okruh. Pomocí integrovaných jímkových teploměrů v kulových kohoutech na výstupu z čerpadlové soustavy lze vizuálně kontrolovat vstupní teploty do topných okruhů.
 
Čerpadlová skupina ESKIT NEMIX BOILER zajišťuje ohřev bojleru. Skupina je ovládaná pomocí počítače ESRAK s ekvitermní regulací a jímkového teplotního čidla v boileru. Pomocí integrovaných jímkových teploměrů v kulových kohoutech na výstupu z čerpadlové soustavy lze vizuálně kontrolovat vstupní teploty do topného okruhu.

Od rozdělovače je napojená AKU nádrž. Nabíjení a vybíjení AKU nádrže řídí jednotka Vámi zvoleného kotle za podpory sady čidel dle typu příslušného kotle.

Řízení celého systému je zajištěno počítačem ESRAK s ekvitermní regulací a sadou čidel pro dva směšované topné okruhy  a pro jeden nesměšovaný topný okruh ohřevu bojleru. Počítač ESRAK za pomoci sady čidel, snímá vnější povětrnostní podmínky (čidlo na severní straně objektu) a nastavením programu řídící jednotky regulace (Vaše teplotní a časové požadavky) umožňuje nezávislou teplotní regulaci dvou na sobě nezávislých radiátorových topných větví. Pro každý topný okruh je možné nastavit samostatnou požadovanou teplotu (lze navolit teplotu komfortní a útlumovou), volit požadovanou ekvitermní křivku, nastavovat týdenní program (každý den individuelně), nastavit časový program (pro každý den individuelně).

Zapojení také obsahuje všechny nezbytné komponenty pro připojení nové instalace k Vašemu stávajícímu rozvodu, kouřovody, spotřební materiál, montážní práce, dopravné do místa montáže a DPH.

 

Orientační schéma zapojení vypadá takto: 

   Čtěte dále: CENÍK KOTELEN

 


copyright © esel – 2008