Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

estech

Kotelny pro život


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

196. Den otevřených dveří
se nebude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 5. 4. 2020 z důvodů Covid-19.

195. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 8. 3. 2020 od 9 do 13 hod.

194. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 8. 3. 2020 od 9 do 13 hod.

193. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 9. 2. 2020 od 9 do 13 hod.

192. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 12. 1. 2020 od 9 do 13 hod.

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


TH-01

Tento typ zapojení obsahuje tyto položky :
(přesnou kalkulaci obdržíte od našeho technika po návštěvě kotelny

 

 

Typ zapojení TH-01

Kotel THERM + čerpadlová skupina ESKIT NEMIX TOP G + jeden topný okruh pro radiátory +  AKU nádrž PSF s ohřevem vody + ekvitermní regulace + připojení na stávající topný rozvod a komín.

Pojistný úsek ESKIT OUTIN se skládá z pojistného ventilu, odvzdušňovacího ventilu a manometru. Je povinný u všech typů kotlů na tuhá paliva neboť zajišťuje odvzdušnění kotle, slouží k ochraně kotle a topného systému proti případnému přetlakování a také se pomocí něj kontroluje tlak v topné soustavě.

Součástí tohoto topného systému je expanzní nádoba ESMAT a speciální ventil ESKIT EXP. Expanzní nádoba slouží k hydraulickému vyrovnávání tlaku a zachycení změny objemu vody v soustavě při měnící se teplotě topné vody v topném systému za jeho provozu. Tlaková nádoba je vybavena speciálním ventilem ESKIT EXP, který slouží k demontáži expanzní nádoby v případě potřeby její kontroly a revize, bez potřeby vypouštět topný systém.

Čerpadlová skupina ESKIT NEMIX TOP G tvoří  kotlový okruh a jeho hydraulické vyvážení při využití ve spojení s ohřevem AKU nádrže. Skupina využívá oběhového čerpadla k zajištění  dostatečné cirkulace topné vody v kotlovém okruhu a okruhu AKU nádrže. Skupina je napojena pomocí potrubních dílů a příslušenství přímo ze stoupačky a zpátečky čerpadlové skupiny ESKIT NEMIX TOP G na určený vstup a výstup AKU nádrže pro napojení kotlevé stoupačky, zpátečky. Natápění AKU nádrže řídí jednotka kotle za podpory sady čidel pro řízení nabíjení a vybíjení AKU nádrže.

AKU nádrž PSF600L je nádrží, která umožňuje ohřev TUV pomocí kotle, dále je možno využít ohřev pomocí solárních panelů (AKU nádrž má připraven vstup a výstup s trubkovým výměníkem pro napojení solárních panelů ve svém základu), je zde integrovaný průtokový ohřívač TUV (modul čerstvé vody), na výstupu z AKU nádrže dále do systému je umístěn základní rozdělovač pro dvě na sobě navzájem nezávislé (samostatné) topné větve.

Na AKU nádrž je pomocí potrubních dílů a příslušenství přímo z hrdel vstupu a výstupu AKU nádrže dále do systému napojena čerpadlová skupina ESKIT MIX RADIÁTOR G.

Čerpadlová skupina ESKIT MIX RADIÁTOR G zajišťuje teplotní regulaci (směšování) topné vody do topného okruhu určeného pro vytápění radiátorové soustavy. Skupina je vybavena oběhovým čerpadlem, zajišťujícím cirkulaci topné vody v radiátorové soustavě. Směšování zajišťuje směšovač a na něm osazený servopohon, který je ovládán ekvitermní regulací a sadou čidel pro topný okruh radiátorové soustavy. Pomocí integrovaných jímkových teploměrů v kulových kohoutech na vstupu a výstupu z čerpadlové soustavy lze vizuálně kontrolovat vstupní a výstupní teploty do okruhu radiátorové soustavy.

Čerpadlová skupina s kotlem jsou řízeny integrovanou ekvitermní regulací jenž je umístěna v tělese kotle. Ovládání regulace probíhá v řídícím panelu kotle Guntamatic. Regulace řídí čerpadlovou skupinu ESKIT MIX RADIÁTOR G. Regulace za pomoci sady čidel, snímá vnější povětrnostní podmínky (čidlo na severní straně objektu) a nastavením programu řídící jednotky regulace (Vaše teplotní a časové požadavky) umožňuje teplotní regulaci radiátorové soustavy. Pro topný okruh je možné nastavit požadovanou teplotu (lze navolit teplotu komfortní a útlumovou), volit požadovanou ekvitermní křivku, nastavovat týdenní program (každý den individuelně), nastavit časový program (pro každý den individuelně).

K ovládání topného okruhu je možnost doplnit ekvitermní regulaci o pokojový termostat RFF25, kde je ještě sledována teplota ve Vámi zvolené referenční místnosti vytápěného objektu.

Zapojení také obsahuje všechny nezbytné komponenty pro připojení nové instalace k Vašemu stávajícímu rozvodu, kouřovody, spotřební materiál, montážní práce, dopravné do místa montáže a DPH.

 

 Orientační schéma zapojení vypadá takto: 


copyright © esel – 2008