Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

estech

Kotelny pro život


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

196. Den otevřených dveří
se nebude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 5. 4. 2020 z důvodů Covid-19.

195. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 8. 3. 2020 od 9 do 13 hod.

194. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 8. 3. 2020 od 9 do 13 hod.

193. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 9. 2. 2020 od 9 do 13 hod.

192. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 12. 1. 2020 od 9 do 13 hod.

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


E4

Tento typ zapojení obsahuje tyto položky :
(přesnou kalkulaci obdržíte od našeho technika po návštěvě kotelny

 

 

Typ zapojení E4

Vámi vybraný automatický kotel + pojistný úsek kotle ESKIT OUTIN + expanzní nádoba se speciální armaturou ESMAT + ESKIT EXP + rozdělovač ESKIT PRO DVA OKRUHY + čerpadlová skupina ESKIT MIX RADIÁTOR + čerpadlová skupina ESKIT NEMIX BOILER + řídicí počítač ESRAK + ekvitermní regulace + připojení na stávající topný rozvod a komín.

Pojistný úsek ESKIT OUTIN se skládá z pojistného ventilu, odvzdušňovacího ventilu a manometru. Je povinný u všech typů kotlů na tuhá paliva neboť zajišťuje odvzdušnění kotle, slouží k ochraně kotle a topného systému proti případnému přetlakování a také se pomocí něj kontroluje tlak v topné soustavě.

Součástí tohoto topného systému je expanzní nádoba ESMAT a speciální ventil ESKIT EXP. Expanzní nádoba slouží k hydraulickému vyrovnávání tlaku a zachycení změny objemu vody v soustavě při měnící se teplotě topné vody v topném systému za jeho provozu. Tlaková nádoba je vybavena speciálním ventilem ESKIT EXP, který slouží k demontáži expanzní nádoby v případě potřeby její kontroly a revize, bez potřeby vypouštět topný systém.

Rozdělovač ESKIT ROZDĚLOVAČ PRO DVA OKRUHY rozděluje centrální kotlovou stoupačku a zpátečkou na více na sobě nezávislých topných okruhů (na jednotlivé stoupačky, zpátečky). V tomto případě je využit rozdělovač pro topnou větev radiátorové soustavy a pro větev ohřevu kombinovaného ohřívače bojleru.

Na rozdělovači je umístěna čerpadlová skupina ESKIT MIX RADIÁTOR pro regulaci (směšování) topné vody do topného okruhu. Směšování zajišťuje směšovací ventil a na něm osazený servopohon, který je ovládán počítačem ESRAK s ekvitermní regulací a sadou čidel pro topný okruh. Vstupní teploty do okruhu lze vizuálně kontrolovat na integrovaných jímkových teploměrech.

Na rozdělovači je rovněž osazena čerpadlová skupina ESKIT NEMIX BOILER. Zajišťuje ohřev bojleru a zároveň slouží pro ochranu teploty zpátečky kotle. Soustava je ovládaná pomocí počítače ESRAK s ekvitermní regulací a teplotního čidla v boileru.

Řízení celého systému je zajištěno počítačem ESRAK a sadou čidel pro jeden směšovaný topný okruh  a pro jeden nesměšovaný topný okruh ohřevu bojleru. Počítač za pomoci sady čidel, snímá vnější povětrnostní podmínky (čidlo na severní straně objektu) a nastavením programu řídící jednotky regulace (Vaše teplotní a časové požadavky) umožňuje teplotní regulaci topného okruhu. Pro topný okruh je možné nastavit požadovanou teplotu (lze navolit teplotu komfortní a útlumovou), volit požadovanou ekvitermní křivku, nastavovat týdenní program (každý den individuelně), nastavit časový program (pro každý den individuelně).Dále počítač ESRAK umožňuje nezávislé nastavení ohřevu bojleru, kdy je možnost si nastavit max. požadovanou teplotu bojleru, hysterezi teploty bojleru (možný pokles teploty ve °C od max. požadované teploty bojleru bez sepnutí ohřevu vody kotlem), nezávislý časový program ohřevu bojleru, dále je možnost nastavit prioritní stav ohřevu bojleru, kdy má bojlerové těleso přednost před topným okruhem.

Počítač ESRAK v tomto případě zajišťuje také hlídání vratné vody do kotlového tělesa nad min. 56°C za pomoci čerpadlové skupiny ESKIT NEMIX BOILER doplněné o snímací čidlo vratné vody, aby nedocházelo ke vzniku nízkoteplotní koroze v kotlovém tělese (záruční podmínky výrobce teplota v kotli vratné vody > 56°C – poškozování kotlového tělesa za provozu).

Zapojení také obsahuje všechny nezbytné komponenty pro připojení nové instalace k Vašemu stávajícímu rozvodu, kouřovody, spotřební materiál, montážní práce, dopravné do místa montáže a DPH.

 

Orientační schéma zapojení vypadá takto: 

   Čtěte dále: CENÍK KOTELEN

 


copyright © esel – 2008